Aplikacija za vodenje poslovanja InMaster

InMaster je zbirka spletnih orodij, ki uporabniku omogočajo preprosto zbiranje in obdelavo podatkov poslovanja.
Tako kot je poslovanje podjetja sestavljeno iz različnih področij, je tudi InMaster sestavljen iz različnih gradnikov, ki so namenjeni delu v posameznih področjih.

Gradniki InMaster aplikacije

Orodja InMaster se delijo na področja upravljanja s strankami (poslovni stiki, kontakti, opravila, sestanki, projekti ...), upravljanja z dokumenti podjetja (nabavne, prodajne listine, dokumentacija podjetja, komentarji, zaznamki, spletne strani ...), vodenja zalog (nabava, prodaja, skladišča, artikli, zaloge ...), upravljanja z viri podjetja (storitve, viri, kadri)

 

Upravljanje internih procesov (projektov, naročil, planiranega vzdrževanja, reklamacij,..)

 • poslovni stiki (stranke)
 • odgovorne osebe za izvedbo
 • časovno umeščanje opravil ali rok izvedbe
 • interni resursi
 • drugi parametri (oznake) po želji naročnika

 


Vodenje proizvodnje in skladišč
 

 • sprejem materiala na skladišče
 • delovni nalogi za serijsko ali projektno proizvodnjo
 • vodenje zalog in beleženje premikov po skladiščnih mestih (z optičnimi čitalci)
 • vpogled v tehnično dokumentacijo
 • nadzor nad porabo časa po delovnih nalogih
 • koledarski prikaz zasedenosti strojev ali linij vnaprej (v pripravi) 

 


CRM - poslovni stiki, stranke podjetja
 

 • Poslovni stiki
 • Kontakti
 • Opravila
 • Sestanki
 • Projekti

 


Dokumenti podjetja

 • Računi / Listine
 • Dokumenti
 • Spletne strani

 

 

InMaster_300.png