Aplikacija za vodenje poslovanja InMaster

InMaster je zbirka spletnih orodij, ki uporabniku omogočajo preprosto zbiranje in obdelavo podatkov poslovanja.
Tako kot je poslovanje podjetja sestavljeno iz različnih področij, je tudi InMaster sestavljen iz različnih gradnikov, ki so namenjeni delu v posameznih področjih.

Gradniki InMaster aplikacije

Orodja InMaster se delijo na področja upravljanja s strankami (poslovni stiki, kontakti, opravila, sestanki, projekti ...), upravljanja z dokumenti podjetja (nabavne, prodajne listine, dokumentacija podjetja, komentarji, zaznamki, spletne strani ...), vodenja zalog (nabava, prodaja, skladišča, artikli, zaloge ...), upravljanja z viri podjetja (storitve, viri, kadri)

 • CRM - poslovni stiki, stranke podjetja
  • Poslovni stiki
  • Kontakti
  • Opravila
  • Sestanki
  • Projekti
 • Dokumenti podjetja
  • Računi / Listine
  • Dokumenti
  • Spletne strani

 

InMaster_300.png